فولادبام

بامی به صلابت فولاد، متکی بر اعتماد مشتریان

مدیر عامل

مهندس امیرحسین عظیمی

مدیر بخش سازه های فلزی

مهندس حمیدرضا فریدی

مدیر فروش

مهندس بهزاد محتشمیان

مجری پروژه‌های سازه آشیانه ای (سازه قوسی)

مهندس داوود دهکردی

مدیر بازرگانی

مهندس امیرعباس عظیمی

مدیر تولید

مهندس مسعود مهاجر

مدیر تولید

مهندس علیرضا عظیمی

مدیر مالی

مهندس حامد امانی