تیزه پنج ضلعی یک متری

تیزه پنج ضلعی یا تیزه هشتی نیز مانند تیزه گرد از متعلقات تایل فلزی سقف شیبدار فولاد بام می‌باشد که  بر روی زوایای اتصال تایل‌ها نصب می‌شد و علاوه بر کارکرد اصلی آن که باعث آب بندی سقف در خطوط اتصال هست باعث زیبایی سقف‌های شیبدار نیز می‌شود.