گُل (ُSpangle) در ورق‌های گالوانیزه چیست؟


گُل (ُSpangle) در ورق‌های گالوانیزه چیست؟

به زبانی ساده می‌توان گفت با ایجاد لایه ای از فلز روی به صورت مذاب در سطح ورق روغنی (ورق سرد نورد شده)، ورق گالوانیزه بوجود می‌آید. به گل‌های به وجود آمده بر روی ورق‌های گالوانیزه در هنگام تولید Spangle می‌گویند. وجود گل در ورق‌های گالوانیزه، علی رقم ظاهر زیبایی که ایجاد می‌کند، نوعی عیب برای این نوع ورق است که به دلیل وجود ناخالصی در فلز روی مذاب شده به کار رفته بر روی ورق‌های روغنی (ورق سرد نورد شده) می‌باشد.

به طور کلی سه نوع گل بر روی ورق‌های گالوانیزه تولید شده توسط شرکت‌های مختلف وجود دارد.
– مدل بدون گل Zero Spangle

– مدل گل ریز Minimum Spangle 

– مدل گل درشت Regular Spangle

از اقتـصادی تریــن روش‌های ساخت سقف برای ساختمان هااستفاده از سیـستم‌های سقف جدیـــد و بخصوص سقف عرشه فو لادی میباشد. این نوع سقف کاربرد و مزایـای بیشتـری برای ساختـمان ها،خانـه ها، ویــلاهای یک تا سه طبقــه داشتــه و مورد استــفاده مطلوب  می باشد، در این مقاله بعد از معرفــــی عرشه فولادی همراه باخصوصیات آن به معرفی انواع ساختار سقف عرشه فولادی و مقایسهاین سقف با سایر سقفها مانند: سقف معموملـی، سقف تیرچه بلوک و کامپوزیت سنتی پرداخته شده است. نتایجاز اقتـصادی تریــن روش‌های ساخت سقف برای ساختمان هااستفاده از سیـستم‌های سقف جدیـــد و بخصوص سقف عرشه فو لادی میباشد. این نوع سقف کاربرد و مزایـای بیشتـری برای ساختـمان ها،خانـه ها، ویــلاهای یک تا سه طبقــه داشتــه و مورد استــفاده مطلوب  می باشد، در این مقاله بعد از معرفــــی عرشه فولادی همراه باخصوصیات آن به معرفی انواع ساختار سقف عرشه فولادی و مقایسهاین سقف با سایر سقفها مانند: سقف معموملـی، سقف تیرچه بلوک و کامپوزیت سنتی پرداخته شده است. نتایجاز اقتـصادی تریــن روش‌های ساخت سقف برای ساختمان هااستفاده از سیـستم‌های سقف جدیـــد و بخصوص سقف عرشه فو لادی میباشد. این نوع سقف کاربرد و مزایـای بیشتـری برای ساختـمان ها،خانـه ها، ویــلاهای یک تا سه طبقــه داشتــه و مورد استــفاده مطلوب  می باشد، در این مقاله بعد از معرفــــی عرشه فولادی همراه باخصوصیات آن به معرفی انواع ساختار سقف عرشه فولادی و مقایسهاین سقف با سایر سقفها مانند: سقف معموملـی، سقف تیرچه بلوک و کامپوزیت سنتی پرداخته شده است. 

کاربرد کوتینگ در ورق گالوانیزه چیست؟

مقالات

ورق گالوانیزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *